Трудові відносини

Не рідко, Компанії не приділяють пильної уваги супроводженню трудових відносин, концентруючись зокрема на веденні господарської діяльності.

Однак, враховуючи детальне правове регулювання трудових питань, встановлення значної фінансової відповідальності Компаній, а також відповідальності посадових осіб Компанії за порушення трудового законодавства – без сумніву однією із запорук успішної діяльності Компанії є належне правове супроводження трудових відносин.

Спеціалісти Адвокатського бюро Юрія Котлярова мають багаторічний (більше 15 років) практичний досвід застосування норм трудового законодавства, широку та успішну практику вирішення трудових спорів, що дозволяє надавати професійну та ефективну правову допомогу своїм Клієнтам.

Адвокатське бюро здійснює як комплексне правове супроводження діяльності Компаній в сфері трудових відносин, так і надає правову допомогу у врегулюванні окремих трудових питань.

Наша команда також має успішний досвід врегулювання трудових відносин з менеджментом Компаній різних організаційно-правових форм.

Ми також маємо виключну кваліфікацію при врегулюванні трудових відносин та реалізації масштабних проектів в цій сфері, в Компаніях з багатотисячним колективом.

Зокрема, пропонуємо наступні послуги:

 • надання усних та письмових консультацій з будь-яких питань діяльності Компаній в сфері трудових відносин; здійснення належного документального оформлення трудових відносин в Компанії; розробка стратегій та тактик з врегулювання трудових питань, вирішення трудових спорів, які виникли;
 • підготовка внутрішньої документації Компанії з трудових питань, в тому числі: колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, розпоряджень та інших документів;
 • підготовка трудових договорів (контрактів) з врахуванням специфіки Компанії, а також договорів про матеріальну відповідальність, та інших угод з працівниками;
 • підготовка та супровід процесів реорганізації, реструктуризації Компаній, скорочення штату, зміни істотних умов праці;
 • правовий супровід процедури притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності, звільнення працівників за ініціативою роботодавця;
 • оформлення працевлаштування іноземних громадян;
 • представництво інтересів Компанії при досудовому врегулюванні спорів; в судових процесах; перед державними органами, установами та організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами;
 • підготовка листів, відзивів, клопотань, заяв, позовних заяв/скарг, претензій, протоколів, пояснень; довідок, офіційних листів (відповідей на листи), звернень та інших юридично значущих документів, необхідних для врегулювання трудових відносин;
 • аудит кадрової документації Компанії з метою оцінки ризиків невиконання трудового законодавства, підготовка заходів, спрямованих на зниження рівня ризиків;
 • супровід проведення перевірок Компанії по трудовим питанням контролюючими органами;
 • інформаційне забезпечення діяльності Компанії – надання нормативних актів, довідкової інформації з правової тематики, моніторинг діючого законодавства;
 • проведення правових тренінгів з  персоналом.

Звернувшись до Адвокатського бюро Юрія Котлярова, Ви отримаєте якісні послуги, професійний підхід, оперативне вирішення завдань з найменшими затратами сил та засобів.

Зв'язатися з нами