Правовий супровід та безпека бізнесу

Правове супроводження бізнесу, правовий захист бізнес-інтересів є ключовою спеціалізацією Адвокатського бюро Юрія Котлярова.

З метою уникнення бізнес-ризиків, фінансових та репутаційних втрат, забезпечення безпечної реалізації та функціонування системи бізнес-процесів та успішного впровадження нових проектів, Адвокатське бюро Юрія Котлярова пропонує суб’єктам господарювання співробітництво з правового супроводження бізнесу.

Ми пропонуємо для бізнесу такі основні види послуг:

 • Абонентське правове супроводження, як на постійній основі, так і на визначений період часу (включаючи, юридичний кризис-менеджмент). Перевагою абонентського правового супроводження являється можливість Клієнта самостійно сформувати необхідний пакет послуг в залежності від потреб бізнесу в той чи інший час, а також обрати найбільш прийнятний варіант оплати за послуги з урахуванням пільгового розміру почасової та фіксованої оплати як для постійних Клієнтів. З метою виваженого прийняття рішення щодо можливості співробітництва за формою абонентського обслуговування, ми надаємо можливість проведення “тест-драйву” відповідно до якого, наші потенційні Клієнти мають можливість отримати послугу протягом тижня на безоплатній основі.
 • Виконання окремих видів завдань правового характеру для Вашої компанії на постійній основі;
 • Реалізація окремих проектів для бізнесу або виконання окремих доручень в рамках проектів, які реалізуються в компанії;
 • Юридичний кризисменеджмент (послуга “директор з правової роботи на певний строк”) – послуга, яка буде корисна власникам, що купують або створюють новий бізнес, новопризначеному менеджменту, який прагне встановити контроль над відповідними бізнес-процесами в очолюваній компанії, а також компаніям, які опинились в стадії системного кризису та потребують системної та швидкої допомоги. Зазначена послуга може включати, але не обмежуватись, проведення повного аудиту стану правової роботи та виявлення ризикованих зон, формування належного управління правовою роботою в компанії, побудова оптимальної структури юридичної служби, що має охоплювати всі необхідні бізнес-процеси компанії з метою попередження, усунення або мінімізації правових ризиків, формування персонального складу юридичної служби, створення та впровадження необхідної внутрішньої документації щодо діяльності юридичної служби, комплексне врегулювання внутрішніх або зовнішніх конфліктів тощо.

Наші юристи професійно, оперативно та якісно нададуть Вам послуги, які зокрема включають:

 • усні та письмові консультації (в тому числі в режимі On-line) щодо всіх питань бізнес-діяльності Клієнта (в тому числі, з господарських, договірних, розпорядчих, корпоративних, трудових питань, взаємодії з державним сектором та інших);
 • супровід укладення будь-яких видів договорів, включаючи, але не обмежуючись, розробкою типових договорів для компанії; складанням проектів договорів, доповнень (додатків) до них, специфікацій, попередніх договорів; правовою експертизою договорів та контрактів, в тому числі контрактів з ЗЕД, отриманих від контрагента; структуруванням угод; проведенням переговорів або участю з представниками Клієнта в переговорах при підготовці угод; підготовкою інформації для Клієнта про наявність правових ризиків, пов’язаних з реалізацією положень договору в майбутньому та рекомендацій про мінімізацію таких ризиків;
 • правовий супровід впровадження нових бізнес-проектів, в тому числі, аналіз бізнес-проектів Клієнта на відповідність законодавству; супровід отримання необхідних узгоджень, дозволів, висновків від регуляторних та інших державних органів; підготовка висновків про наявність правових ризиків та рекомендацій для їх мінімізації;
 • правовий аудит окремих ситуацій та пошук варіантів для їх вирішення;
 • правовий супровід взаємовідносин з державними, контролюючими, регуляторними, фіскальними органами, органами місцевого самоврядування, державними організаціями, компаніями – більш детально Ви зможете дізнатися на нашому сайті в розділі Взаємовідносини з державним сектором;
 • правова допомога в вирішенні питань корпоративного права та управління – більш детально Ви зможете дізнатися на нашому сайті в розділі «Корпоративне право та управління»;
 • підготовка будь-яких видів документів правового характеру від імені компанії для третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись підготовкою заяв, пропозицій, відзивів, клопотань, позовних заяв/скарг, претензій, протоколів, пояснень та інших;
 • розробка всіх видів внутрішньої документації компанії, в тому числі наказів, довідок, положень, посадових інструкцій та інших;
 • інформаційне забезпечення діяльності Клієнта (надання нормативних актів, довідкової інформації по правовій тематиці, моніторинг діючого законодавства);
 • супровід та участь в переговорах при укладенні договорів, при вирішенні протиріч з третіми особами, в тому числі, в зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору;
 • впровадження режиму конфіденційності в компанії;
 • досудове та судове врегулювання спорів, представництво інтересів в судах та перед державними органами, установами та організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами – більш детально ви зможете дізнатися на нашому сайті в розділі «Врегулювання спорів»;
 • проведення правових тренінгів, семінарів з персоналом на актуальні для компанії теми та інші.

Також, розуміючи особливу вразливість малого та середнього бізнесу в Україні в складних кризових економічних та політичних умовах, Адвокатське бюро Юрія Котлярова пропонує для малого та середнього бізнесу в Україні свою програму лояльності.

Серед наших пропозицій малому та середньому бізнесу ми можемо запропонувати:

 • один місяць в рік безкоштовного обслуговування для Клієнтів, які отримують правову допомогу від нас на постійній основі;
 • фіксований розмір оплати за надані послуги в національній валюті протягом року незалежно від зміни курсу валюти;
 • здійснення оплати за результатами надання правової допомоги;
 • багато інших привабливих пропозицій.

Перелік послуг, які пропонуються не є виключним і в залежності від ситуації, яка виникла, юристи Адвокатського бюро зможуть надати на постійній чи разовій основі оперативну та професійну допомогу в вирішенні будь-яких правових питань діяльності Компанії.

Наші юристи ознайомляться зі специфікою Вашої компанії, її роботою, принципами та перспективами, для того, щоб юридичний супровід був максимально успішним, продуктивним та повністю забезпечував юридичну підтримку всіх аспектів діяльності Вашої  компанії.

З Адвокатським бюро Юрія Котлярова Ви отримаєте можливість:

 • мінімізувати витрати на правове супроводження Вашого бізнесу, отримати особисту та постійну увагу до Вас наших спеціалістів;
 • уникнути бізнес-ризиків та фінансових втрат;
 • знайти рішення щодо врегулювання спорів з контрагентами;
 • адаптувати свою договірну політику у відповідність з економічно-кризовими умовами в Україні та діючим законодавством;
 • знайти шляхи реорганізації компанії, зі складенням відповідної «дорожньої» карти, вирішити будь-які правові питання з управління персоналом компанії, в тому числі, трудові конфлікти;
 • отримати кваліфіковане, надійне та ефективне представництво Вашої компанії перед будь-якими третіми особами, в тому числі перед контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами, та іншими;
 • розібратися в новелах податкового законодавства та знайти найбільш оптимальне рішення по системі оподаткування;
 • отримати актуальну та кваліфіковану консультативну правову інформацію з питань Вашої діяльності, з приводу існуючих бізнес-процесів або планів Вашого розвитку;
 • бути постійно та своєчасно проінформованим щодо всіх суттєвих змін у законодавстві, які стосуються Вашого бізнесу.

Наша основна мета при наданні правової допомоги Клієнту – не допустити настання негативних наслідків, не втративши при цьому існуючих можливостей.

Основним принципом нашої роботи є ведення Клієнта найкоротшим шляхом, з найменшими для нього фінансовими та фізичними витратами.

Отримуючи від нас ефективну та надійну правову підтримку на постійній основі або для вирішення окремих питань Вашої діяльності, ми запропонуємо Вам найбільш оптимальні варіанти співробітництва.

Наші переваги:

 • глибоке розуміння організації господарської діяльності та її потреб, оскільки ми самі довгий час були частиною команди менеджменту найбільших компаній на передових позиціях;
 • скориставшись нашими послугами Ви отримуєте не одного юриста, а цілу команду висококваліфікованих спеціалістів, які володіють глибокими теоретичними знаннями та навиками і мають багаторічний практичний досвід супроводження складних проектів в різних галузях та сферах права. Саме тому ми можемо запропонувати Вам кваліфіковану, ефективну та якісну юридичну допомогу в вирішенні повного спектру правових питань з супроводу Вашого бізнесу;
 • Ваша компанія зможе отримати повний спектр якісних правових послуг по супроводженню Вашого бізнесу саме тоді, коли Вам це необхідно. Ви зможете обрати опцію безперервної правової допомоги в форматі 24/7;
 • співпрацюючи з нами в форматі комплексного обслуговування, Вам не потрібно буде утримувати штатного юриста (штат юристів), несучи щомісячні затрати не лише на оплату праці, але і витрати на оподаткування, соціальне забезпечення, організацію робочого місця та інші. Ми не звільнимося, не підемо в відпустку, не захворіємо, не перебіжимо до конкурентів;
 • Ми надаємо можливість вибору найбільш прийнятного варіанту юридичного супроводження Вашого бізнесу, з врахуванням специфіки діяльності компанії Клієнта, необхідності потреб у юридичних послугах та інших факторів;
 • гнучкий підхід до формування гонорару, при якому, в індивідуальному порядку розглядаються як диференційовані почасові ставки, так і фіксований розмір гонорару адвоката з врахуванням особливостей проекту та опцій, обраних Клієнтом.

 

Наше Адвокатське бюро завжди проявляє лояльність по відношенню до своїх Клієнтів та готове обговорювати найбільш прийнятні для Вас умови та формат співробітництва.

Ми несемо відповідальність перед Клієнтом за якість, оперативність, проявлений професіоналізм та дотримання професійних етичних норм.

Належне юридичне обслуговування дозволить не лише надійно захистити Ваш бізнес, а й забезпечить стабільний розвиток та впевненість в завтрашньому дні.

Зв'язатися з нами