Корпоративне право та управління

Корпоративне право та управління є однією з ключових практик Адвокатського бюро Юрія Котлярова.

Наша Команда не з чуток знає про корпоративне управління та право, а володіє значним досвідом та знаннями в даній сфері.

Ми володіємо успішним досвідом побудови ефективної системи корпоративного управління з метою захисту прав власників бізнесу, розробки установчих та статутних документів, побудови структури керівних органів компанії та сбалансованої системи розподілу повноважень між ними, внутрішньої політики з питань корпоративного управління та ефективної системи контролю за діяльністю виконавчого органу, топ-менеджменту.

Ми маємо виключну кваліфікацію з питань правового супроводження реалізації масштабних проектів у даній сфері.

Набутий досвід та глибокі теоретичні знання дозволяють нашій Команді на високому професійному рівні надавати Клієнтам широкий спектр послуг з питань копоративного права та управління, реалізовувати та захищати корпоративні права Клієнтів.

Зокрема, Адвокатське бюро Юрія Котлярова надасть Вам наступні послуги з питань корпоративного права та управління:

 •  усні та письмові консультації в даній сфері;
 •  створення Компаній будь-яких організаційно-правових форм, включаючи створення акціонерних товариств, розробку необхідних установчих, реєстраційних документів, угод між засновниками, внутрішніх актів, політик з питань корпоративного управління, надання допомоги в реєстрації Компанії в відповідних державних органах;
 •  підготовка змін до статутних документів, внутрішніх актів Компанії з питань корпоративного управління, з врахуванням вимог законодавства, захисту інтересів власників Компаній та їх активів;
 •  надання допомоги в побудові ефективної системи корпоративного управління, структури керівних органів Компанії та збалансованої системи розподілу повноважень між ними, розробці ефективних систем контролю за діяльністю виконавчого органу, топ-менеджменту; допомога у впровадженні ефективного інституту корпоративного секретаря;
 •  організація та проведення установчих зборів, чергових (позачергових) зборів акціонерів, учасників товариств, складання всіх необхідних документів за результатами їх проведення;
 •  організація підготовки та проведення зборів наглядової ради, виконавчого органу, інших органів управління та контролю Компанії, підготовка проектів рішень органів управління та контролю Компанії з питань її діяльності;
 •  надання допомоги в процесі правового супроводу реорганізації, реструктуризації Компаній (в тому числі, з питань створення, ліквідації філій, представництв компаній, дочірніх підприємств), розробка плану заходів з реорганізації, реструктуризації Компанії та надання правової допомоги на кожному з етапів його виконання;
 •  здійснення правового супроводження взаємодії з органами державного нагляду (контролю) з корпоративних питань, з регулятором на ринку цінних паперів, в тому числі, під час проведення перевірок діяльності Компанії; допомога в підготовці необхідної звітності з питань корпоративного управління;
 •  надання професійних рекомендацій та допомога у вирішенні корпоративних конфліктів; представництво інтересів Клієнта як при досудовому врегулювання спору, так і в судовому порядку;
 •  здійснення правового аудиту Компанії перед її купівлею (Legal due diligence); правовий супровід угод з купівлі/продажу, уступки корпоративних прав; угод М&А (злиття та поглинання);
 •  здійснення правового супроводу процесів випуску та обігу цінних паперів Компанії;
 •  здійснення правового супроводу питань корпоративного управління в дочірніх підприємствах Клієнта, в інших юридичних особах, учасником яких є Клієнт;
 •  надання правового супроводу в процесі ліквідації Компанії.

Перелік послуг, які пропонуються, не є вичерпним і в залежності від ситуації, яка виникла в Компанії, спеціалісти Адвокатського бюро зможуть надати оперативну та професійну допомогу в її вирішенні.

Зв'язатися з нами