Тарифна політика

Prices

Політика Адвокатського бюро Юрія Котлярова в питаннях встановлення гонорарів за надання юридичних послуг та визначення порядку оплати за них базується на наступних  принципах:

 • Прозорість – доступність Клієнта до інформації про порядок формування гонорарів за юридичні послуги та можливість оцінити потенційні витрати;
 • Добросовісність – визначення гонорарів, які базуються на складності та обсягу послуги;
 • Об’єктивність – надання послуг необхідних Клієнту, без нав’язування непотрібних йому послуг;
 • Лояльність – гнучкий підхід при формуванні гонорарів, залежно від  тривалості співробітництва та деяких інших факторів;
 • Виваженість – встановлення можливості здійснення Клієнтом оплати за послуги шляхом авансування, поетапно – частинами або за результатом;
 • Альтернативність – обговорення найбільш прийнятного для Клієнта формату оплати за послугу.

 

Види оплати за послуги:

 • Фіксований гонорар
 • Погодинна оплата
 • Гонорар за успіх
 • Змішана (у якій застосовується два та більше видів оплати)
 • Компенсація видатків

 

Варіанти оплати за послуги:

 • Депозит;
 • Аванс;
 • Поетапна оплата;
 • Оплата за результатом.

 

Виставлення рахунків

 

Рахунки за надані послуги АБ виставляє в порядку передбаченому Договором про надання юридичних послуг.

Оплата за надані послуги проводиться на розрахунковий рахунок Адвокатського бюро, відкритий в банку.

 

Звіт Адвокатського бюро.

У разі  застосування погодинної ставки гонорару – АБ надає клієнту звіт про виконану юристами (адвокатами) роботу у справі із зазначенням затраченого часу.

У випадку надання правової допомоги на умовах оплати фіксованого гонорару звіт надається на запит клієнта.

 

Формування гонорару Адвокатського бюро.

Ми вважаємо, що праця наших юристів, адвокатів повинна оплачуватись відповідно до якості послуг.

Розмір гонорару АБ визначається за домовленістю з Клієнтом та залежить від багатьох чинників: складності справи, терміновості послуги, ймовірної тривалості, необхідності залучення фахівців тощо.

Розмір винагороди визначається у договорі про надання юридичних послуг, який укладається між АБ та Клієнтом у якому прозоро, доступно та виважено визначається обсяг юридичних послуг, строки та порядок їх оплати.

В АБ працюють кваліфіковані фахівці, тому про формуванні розміру гонорару за послугу враховується досвід та необхідний рівень юриста (адвоката).

Як правило, гонорар за обумовлені послуги АБ є фіксованим. Втім, за бажанням Клієнта, або із врахуванням особливостей справи, може встановлюватись погодинна оплата або змішана (фіксована та погодинна). При цьому ми виходимо з принципу розумності гонорару, що дозволяє встановити об’єктивну вартість послуг у залежності від цілей поставлених Клієнтом у кожному конкретному випадку.

Крім того, за домовленістю з Клієнтом, може вноситись аванс, який зараховується до складу загальної суми гонорару, обумовленого договором.

Додатково за окремими видам послуг та, як правило, для постійних Клієнтів, ми передбачаємо можливість внесення депозиту, як передплати за надання послуг Клієнту в майбутньому, коли необхідність послуг адвокатів АБ може виникнути в залежності від певних обставин. При цьому, застосування такої можливості дозволяє Клієнту та адвокатам АБ, у разі настання таких обставин, не витрачати зайвий час на обговорення умов надання послуг та одразу приступити до роботи над проектом, а також надає Клієнту додаткову впевненість у тому, що послуга буде надана терміново та своєчасно у разі настання певних обставин. Тарифікація послуги обов’язково в такому випадку визначається договором, що укладається з Клієнтом при внесенні депозиту.

 

Безоплатна допомога (робота pro bono). Усвідомлюючі свою соціальну відповідальність, АБ надає правову допомогу безоплатно неурядовим та освітнім організаціям в справах, що стосуються, в першу чергу, захисту соціально незахищених осіб, з обмеженими фінансовими можливостями, або в справах, які мають важливе суспільне значення. Визначення осіб, яким може бути надана безоплатна правова допомога, та періодичність її надання входить до компетенції керівника АБ.

В будь якому випадку, Адвокатське бюро завжди проявляє гнучкість і лояльність по відношенню до своїх Клієнтів і готове обговорювати прийнятні для Вас умови і формат співпраці.

Слід зазначити, що відповідні норми процесуального законодавства відносять до складу судових витрат – витрати на правову допомогу адвоката. Адвокатське бюро є формою здійснення адвокатської діяльності. Отже, стороні на користь якої прийнято рішення, суд зобов’язаний стягнути понесені витрати на правову допомогу адвокатів Адвокатського бюро у заявленій сумі.