Партнер Адвокатського бюро – член Робочої групи парламенту з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання

19.05.2016
фото Чорна

Як відомо, в грудні 2015 року було прийнято Трудовий  кодекс України в першому читанні. Наразі, при Комітеті соціальної політики ВРУ створена та працює робоча група з доопрацювання проекту Трудового кодексу України до другого читання.

Від Федерації Роботодавців України до складу робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України було включено Тамару Чорну, партнера Адвокатського бюро Юрія Котлярова.

Приведення застарілих норм трудового законодавства до кращих європейских практик та сучасних реалій є надважливим завданням.

Ми очікуємо, що багаторічний досвід члена нашої команди в практичному застосуванні трудового законодавства буде корисним, а результати діяльності робочої групи – ефективними та Україна отримає сучасне кодифіковане законодавство про працю.

Для нас є важливим та цінним співробітнитво з іншими професіоналами в сфері трудових правовідносин у складі цієї робочої групи.