Єдиний доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до інфраструктури

10.06.2016
фото Котляров для новостей на сайт (003)

На протязі тривалого часу постійно виникають кофлікти між власниками інфраструктури та операторами, провайдерами телекомунікацій.

26 лютого 2016 року в Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 4159 «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж». В пояснювальній записці законопроекту передбачено, що його прийняття надасть можливість оптимізувати та значно зменшити капітальні витрати операторів зв’язку  на розвиток (модернізацію) телекомунікаційних мереж; зробити вкладання інвестицій у розвиток телекомунікаційних мереж більш привабливими та ефективними, а терміни їх освоєння значно коротшими; прискорити впровадження нових послуг на телекомунікаційних мережах і підвищити якість існуючих; підвищити рівень доступу споживача до телекомунікаційних послуг, збільшення кількості та якості таких послуг.

Також передбачено, що прийняття проекту Закону забезпечить:

– встановлення правових засад використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, порядок доступу до неї та особливості її використання з метою розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України, задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства в Україні;

– визначення повноважень державних органів, прав та обов’язків юридичних та фізичних осіб, у власності (володінні) яких перебуває інфраструктура об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, а також операторів, провайдерів телекомунікацій щодо створення сприятливих умов її використання для потреб телекомунікацій;

– надання можливості усунути конфлікт інтересів, що останнім часом спостерігається у відносинах між фізичними та юридичними особами, у тому числі операторами, провайдерами телекомунікацій та органами місцевого самоврядування під час доступу до об’єктів житлового фонду;

– встановлення єдиного порядку до вирішення типових по всій Україні питань щодо використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж з метою задоволення потреб населення в телекомунікаційних послугах належної якості.

Юрій Котляров, керуючий партнер «Адвокатського бюро Юрія Котлярова» за запитом видавництва «Інтернет.юа» надав свої коментарі до законопроекту:

«Не буду унікальним коли заявлю, що відносини в сфері доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до інфраструктури (об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики) потребують врегулювання ще «поза вчора».

Мій багаторічний досвід роботи в одному з найбільших операторів телекомунікацій говорить про те, що будь-який порядок, який встановлює відносини в сфері побудови мереж, доступу до них, їх експлуатації та обслуговування, повинен бути як мінімум максимально простим, але в той же час однозначним та без пробілів в забезпеченні регулювання доступу, а також з мінімумом можливостей для додаткових повноважень наліво або направо від яких-небуть державних органів, а також власників об’єктів інфраструктури.

Окремо хочу звернути увагу на главу ІІ законопроекту, якою кількістю органів та скільки підзаконних актів має бути прийнято для реалізації закону. Скільки ще деталізованих вимог там буде встановлено?

Крім того, одразу ж припускаю, що велика кількість спорів, при існуючій редакції законопроекту, буде виникати з власниками об’єктів нерухомості саме на етапі видачі технічних вимог доступу, погодження проектної документації та погодження і підписання договору. Відносно норм законопроекту, який регулює дані питання, складається враження логічної незавершеності.

Основне побажання авторам законопроекту: щоб ця робота не стала простим компромісом з власниками об’єктів інфраструктури, а досягла тих цілей, які декларуються».

В будь-якому випадку, позитивним сигналом є те, що базовий компроміс учасників телеком-ринку та власників об’єктів інфраструктури досягнуто. Тепер головне не залишити в законопроекті пробіли та неоднозначності, в результаті яких він буде не наскільки ефективним, аніж очікується.